POGO PIN
  五金製品代工,五金零件
  機械零件,汽機車零件
  特殊螺絲,車件
  轉軸,探針,醫療器材
  鐘錶零件加工,電池針
 
 
 
 

地址:新北市新莊區中正路651之2號1樓

電話:02-29083751

服務時間:

服務類別:專精於探針、鐘錶等細小物件之研發車製。為因應客戶需求陸續增加機種,擴大服務層面